Huurverlaging horeca mogelijk tijdens coronacrisis

Veel horeca- en retailondernemers hebben moeite hun huur te betalen vanwege de coronamaatregelen. Daarom heeft de rechterlijke macht zich de afgelopen tijd gebogen over huurverlaging horeca op grond van ‘onvoorziene omstandigheden’. Als horeca- of retailondernemer kunt u sinds kort tijdens de verplichte sluiting, aanspraak maken op huurprijsvermindering van maximaal 50 procent, gezien een tweetal uitspraken in bodemprocedure.

Geldigheid huurverlaging horeca

De korting op de huur geldt tot de sluitingsmaatregel eindigt en is alleen gerechtvaardigd als het duidelijk zichtbaar is dat de omzetdaling komt door de coronamaatregelen. Spijker Retail kan u hierin adviseren. Wij zijn gespecialiseerd in huurverlaging horeca. Als onafhankelijk adviesbureau op gebied van huurprijsherziening zoeken wij graag voor u uit of u in aanmerking komt voor een lagere huurprijs.

Allereerst kunt u middels een goede onderbouwing uw verhuurder vragen de huurprijs te verlagen. Het kan zijn dat uw verhuurder wel bereid is tot huurverlaging, maar dat hij/zij als voorwaarde stelt uw huurtermijn te verlengen. Mocht u er niet uitkomen, dan is de gang naar de rechter noodzakelijk.

Huurverlaging horeca na de sluitingsverplichting

Vanwege faillissementen binnen de horeca en retail is het niet ondenkbaar dat de huurprijzen de komende tijd kunnen dalen. Als u de coronacrisis overleeft, kan u laten onderzoeken of u in aanmerking komt voor huurprijsherziening. Huurverlaging horeca gaat in dat geval ex. artikel 7: 303 BW. Hierin is vastgelegd dat een retail- of horecaondernemer huurprijsherziening mag aanvragen indien de huurovereenkomst afloopt, of als er tenminste 5 jaar is verstreken sinds de dag waarop de huurprijs is ingegaan. Als dit in uw geval zo is, dan doen we onderzoek naar huurprijsontwikkelingen binnen de afgelopen 5 jaar van overeenkomstige panden in uw gebied. Wij beschikken over een grote database aan gegevens van winkelruimtes en horecapanden. Zodoende kunnen we dit snel voor u uitzoeken.

Blijkt uit het onderzoek naar vergelijkingspanden dat de gemiddelde huurprijzen inderdaad lager liggen, dan rekenen we uit in hoeverre uw huurprijs kan worden verlaagd. Het deskundigenadvies dat hieruit volgt stuurt u ter onderbouwing mee bij uw aanvraag tot huurprijsverlaging aan de verhuurder van uw pand.

huurverlaging horeca gracht

Contact

Gezamenlijk deskundigenadvies

Mocht uw verhuurder niet akkoord gaan met de door ons voorgestelde huurverlaging, dan bent u verplicht om gezamenlijk onafhankelijk deskundigenadvies in te winnen. Indien u hier ook niet samen uitkomt, kan u een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter voor het aanwijzen van een onafhankelijke huurprijsdeskundige. De datum van indiening van dit verzoekschrift wordt de datum waarop de nieuwe huurprijs ingaat. Als beide partijen het eens worden over het onafhankelijke deskundigenadvies, gaat de nieuwe huurprijs in.

Gang naar de rechter

Als uw verhuurder het niet eens is met de huurprijs die door de onafhankelijke huurprijsdeskundige is vastgesteld, is dagvaarden noodzakelijk. Tijdens deze procedure wordt het deskundigenadvies opnieuw besproken. Indien er geen fouten worden gevonden, zal de rechter de nieuwe huurprijs die in het deskundigenadvies is gesteld laten ingaan. De te veel betaalde huur tussen de datum waarop het verzoekschrift is ingediend en de uitspraak van de rechter, moet worden terugbetaald.    

Huurverlaging horeca aanvragen?

U kunt via onze website aanvragen of u in aanmerking komt voor huurverlaging horeca. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u. Gezien huurprijsherziening een lange juridische procedure kan zijn, raden we u aan ons al een jaar van tevoren in te schakelen.

huurverlaging horeca terras

Vragen? Wij helpen u graag!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten