header huurpijsaanpassingen

Huurprijsaanpassing nodig?

Spijker Retail is specialist op het gebied van huurprijsaanpassing

Meer dan 12 jaar specialist

Onafhankelijk advies

Deskundige begeleiding

Nooit meer teveel huur betalen?

Denkt u dat u te veel huur betaalt? Zet u vraagtekens bij de aangekondigde huurverhoging van uw bedrijfsruimte*?

Om zeker te weten of de huurprijs van uw bedrijfsruimte (*in de zin van artikel 7:290 BW) marktconform is, schakelt u Spijker Retail in. Wij zoeken voor u uit of uw huurprijs verlaagd kan worden. Eigenaar Raymond Spijker heeft zich gespecialiseerd in huurprijsherzieningen op grond van artikel 7:303 BW. Hij streeft ernaar het best haalbare resultaat te bereiken. Dit doet hij door volledig onafhankelijk te opereren en objectieve rapporten op te stellen.

Waarom huurprijsaanpassing?

Heeft u een bedrijfspand conform artikel 7:290 BW? Laat ons dan onderzoeken of u in aanmerking komt voor huurprijsaanpassing in de zin van artikel 7:303 BW. Uw huisvestingslasten zouden hierdoor aanzienlijk omlaag kunnen gaan. Bovendien kan de te veel betaalde huur vanaf de huurprijsaanpassing worden teruggevorderd, als de huurprijsherzieningsprocedure tot een vonnis heeft geleid.

Kom ik in aanmerking voor huurprijsaanpassing?

Is de huurprijs van uw winkelruimte of horecagelegenheid 5 jaar geleden vastgesteld? Loopt uw huurovereenkomst af? Heeft u een brief met aangekondigde huurverhoging ontvangen? Dan onderzoeken wij met behulp van een quickscan of huurprijsaanpassing mogelijk is of dat uw huurverhoging terecht is.

Kan ik zelf een huurprijsaanpassing aanvragen?

Huurprijsaanpassing voor bedrijfsruimtes in de zin van artikel 7:290 BW is zeer specialistisch. We raden u aan om onze adviseur in te schakelen. Zo voorkomt u onaangename verrassingen en wordt uw huur op de juiste wijze geïndexeerd. Daarbij kunt u zijn advies, als dit gunstig is, gebruiken bij het beargumenteren van uw voorstel aan de wederpartij.

Gerealiseerde projecten

huurprijsherziening noord-holland

Amsterdam, Kalverstraat

huurprijsherziening noord-brabant

Breda, Eindstraat

huurprijsherziening zuid-holland

Den Haag, Spuistraat

huurprijsherziening utrecht

Utrecht, Steenweg

Wat kan Spijker Retail voor u betekenen bij het aanvragen van een huurprijsaanpassing?

Met behulp van de quickscan zullen wij onderzoeken of huurprijsaanpassing inderdaad mogelijk is. Als dit zo is, zullen wij uw huur indexeren. Oftewel; een nieuwe huurprijs berekenen die onder andere gebaseerd is op huurprijzen van vergelijkingspanden. Wij zullen dit opnemen in een onderzoeksrapport. Het rapport zal u bijvoorbeeld ondersteunen tijdens bezwaarmaking tegen de huurverhoging van uw bedrijfspand.

huurprijsherziening specialist

Hoe gaat het aanvragen van een huurprijsaanpassing in zijn werk?

huurprijsaanpassing huurprijs vaststellen

Stap 1

Huurprijs vaststellen

Heeft u een bedrijfsruimte conform artikel 7:290 BW en komt u in aanmerking voor huurprijsaanpassing? Dan zullen wij met behulp van de quickscan onderzoeken of we uw huur kunnen indexeren. Vervolgens krijgt u van ons een onderzoeksrapport dat u kunt gebruiken om uw voorstel te beargumenteren aan de wederpartij.

huurprijsaanpassing gezamenlijk deskundigenadvies

Stap 2

Deskundigenadvies

Als u het niets eens wordt over de huurprijsaanpassing met uw wederpartij, dan dient u gezamenlijk deskundigenadvies in te winnen. In dat geval zal u een verzoekschrift naar de kantonrechter moeten sturen. De datum waarop dit plaatsvindt is tevens de datum waarop uw nieuwe huurprijs ingaat. Op basis van dit gezamenlijk deskundigenadvies, kunt u alsnog minnelijk de huur wijzigen.

huurprijsaanpassing dagvaarden

Stap 3

Dagvaarden

Als blijkt dat de tussenkomst van de rechter noodzakelijk is, dan is dagvaarden de volgende stap. Tijdens de dagvaarding wordt het deskundigenadvies besproken. Ook krijgt de wederpartij de gelegenheid om te beargumenteren waarom hij het niet eens is met de huurprijsaanpassing.

huurprijsaanpassing afhandeling

Stap 4

Afhandeling

Vindt de rechter geen fouten in het gezamenlijke deskundigenadvies? Dan geldt de huurprijs die tijdens de verzoektschriftindiening is voorgesteld. De te veel betaalde huur vanaf die datum zal worden teruggevorderd. In 99,99 procent van de gevallen gaat de rechter akkoord met het deskundigenadvies.

Huurprijsherziening aanvragen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een huurprijsherziening? Of wilt u een huurprijsherziening laten uitvoeren? Vul hieronder uw gegevens in dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Uw contactgegevens
Specificatie
Is de huurprijs de afgelopen vijf jaar -behoudens de jaarlijkse indexering- herzien/aangepast?
Upload uw documenten
Bijvoorbeeld: huurovereenkomst, allonges, recente indexbrief en/of plattegrondtekening(en).

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten