Huurverhoging van een bedrijfsruimte

Mag de verhuurder van mijn bedrijfsruimte zomaar een huurverhoging doorvoeren? Als er in uw huurcontract staat dat uw huurprijs jaarlijks indexeert, dan mag de huurprijs meestijgen met de (consumenten)prijzen. Dit is dus geen wettelijke eis, maar een contractuele eis. Staat het niet in uw huurcontract? Dan is dit niet toegestaan. Iedere andere verhoging mag niet zomaar doorgevoerd worden, hier zijn wettelijke regels voor opgesteld. In dit artikel bespreken we hoe huurverhoging van een bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW werkt. Dit zijn bedrijfsruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn, waaronder een winkelruimte of horecagelegenheid.

Huurverhoging bedrijfsruimte ex. artikel 7:290 BW

Een huurverhoging bedrijfsruimte ex. artikel 7:290 BW is mogelijk na 5 jaar. Dit komt doordat de verhuur van een dergelijke winkelruimte is opgedeeld in 2 delen van 5 jaar. Als u op dit moment 5 jaar of langer een winkelruimte of horecagelegenheid huurt, dan mag de verhuurder een voorstel doen voor huurverhoging van uw winkelruimte. Dit geldt niet alleen voor de verhuurder, maar ook voor u als huurder indien u de huidige prijs te hoog vindt.

huurverhoging bedrijfsruimte gebouwen

Contact

Deskundigenadvies van Spijker Retail

Als u er onderling niet uitkomt, dan zult u deskundigenadvies moeten inwinnen. Hiervoor kunt u Spijker Retail benaderen. We raden u aan dit op tijd te doen, want het is niet te voorspellen hoelang de procedure zal duren. Spijker Retail is gespecialiseerd in huurprijsherziening  ex. artikel 7:303 BW. Wij zullen onderzoeken of de huurverhoging van uw bedrijfsruimte of winkelruimte die uw verhuurder wil doorvoeren inderdaad mogelijk is. Wij zoeken hiervoor winkelruimtes die vergelijkbaar zijn met die van u en zullen de huurprijzen daarvan vergelijken over een tijdvak van 5 jaar voorafgaand aan het herzieningsmoment. Vervolgens berekenen we hiervan het gemiddelde en op basis daarvan stellen we een nieuwe huurprijs voor. Dit kan positief voor u uitvallen als blijkt dat de huurprijs omlaag kan.

Dagvaarding

Wordt u het alsnog niet eens met elkaar? Dan zult u naar de kantonrechter moeten stappen. Deze zal voor u een huurprijsadviescommissie inschakelen. Tijdens de dagvaarding wordt het deskundigenadvies besproken. Als hier geen fouten in worden gevonden door de huurprijsadviescommissie dan zal de huurprijs van het deskundigenadvies alsnog gelden. Als dit een advies van Spijker Retail betreft geldt dit in vrijwel 99,99 procent van de gevallen. De nieuwe huurprijs van uw winkelruimte zal ingaan vanaf het moment dat het verzoek tot huurprijsherziening is ingediend.

Informatie aanvragen over huurverhoging bedrijfsruimte

Wilt u meer informatie over huurverhoging bedrijfsruimte of winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW? Benader ons gerust via het contactformulier, per e-mail of telefoon. We maken zo snel mogelijk een afspraak met u. Spijker Retail is actief in het hele land en heeft de afgelopen jaren al vele retail- en horecaondernemers ter zijde gestaan, doordat we geruime tijd gespecialiseerd zijn in het begeleiden en adviseren van huurprijsherzieningen ex. artikel 7:303 BW. Spijker Retail is een eenmansbedrijf en zal zodoende volledig onafhankelijk en belangeloos opereren. Wij zijn erop gericht altijd het best haalbare voor onze klanten te realiseren.

huurverhoging bedrijfsruimte mensen

Vragen? Wij helpen u graag!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten