huurprijs winkelstraat

Huurprijsherziening ex. artikel 7:303 BW

Een hele mond vol, maar wat houdt dit artikel nu precies is? Voor u als huurder (en ondernemer) is dit een zeer belangrijke wet met betrekking tot de huurprijsherziening. Wellicht heeft u zich er al eens in verdiept en misschien is dit de eerste keer dat u van dit wetsartikel hoort. In beide gevallen is het goed om dit artikel op u gemak door te nemen. De kern van onze dienstverlening is erop gericht om een zo nauwkeurig mogelijke benadering te geven van de uitkomst van de huurprijsherzieningswaarde bij een eventuele juridische procedure. Wij gaan u aan de hand van dit artikel meer vertellen over de inhoud van dit wetsartikel en wat dit voor u betekent. 

Huurprijsherziening: wanneer toepasbaar?

Als huurder van een bedrijfspand tekent u zeer waarschijnlijk om de zoveel jaar een nieuw huurderscontract of u besluit na deze periode de samenwerking volledig te beëindigen. Na afloop van de eerste huurtermijn of vijf jaar na de vorige herziening heeft u recht op huurprijsherziening. De huurprijsherziening is een wettelijk proces en een rechter zal hier dan ook aan te pas komen. Bij dit proces wordt er een beroep gedaan op artikel 7:303 BW. 

huurprijsherziening winkelstraat

Huurprijsherziening volgens wetsartikel 7:303 BW

  1. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat de rechter de huurprijs, zo deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, nader zal vaststellen: a. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt, na afloop van de overeengekomen duur; 
    b. in alle andere gevallen, telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd. 
  2. Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let de rechter op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de dag van het instellen van de vordering. Iedere aldus in de vergelijking te betrekken huurprijs wordt herleid volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil sinds de dag waarop die huurprijs gold tot aan die van het instellen van de vordering. Zo het niet mogelijk is de rechter de voor de toepassing van deze maatstaf benodigde gegevens te verschaffen, maakt de rechter een schatting aan de hand van de wel te zijner beschikking staande gegevens, waarbij hij die maatstaf zoveel mogelijk als richtsnoer bezigt.
  3. De rechter wijst een vordering tot verhoging van de huurprijs af, voor zover deze is gegrond op verbeteringen van het gehuurde, die op kosten van de huurder zijn aangebracht. 
  4. Indien de rechter de huurprijs nader vaststelt, geldt deze met ingang van de dag waarop deze is gevorderd, tenzij hij op vordering van een der partijen op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval een andere ingangsdatum vaststelt. Hij kan daarbij tevens bepalen dat de huurprijs gedurende een door hem vast te stellen termijn van ten hoogste vijf jaren geleidelijk zal worden aangepast. 

Contact

Huurprijsherziening met behulp van specialist Spijker Retail

Wij hebben veel ervaring op het gebied van onafhankelijke adviseren en bieden van begeleiding in de wereld van winkelvastgoed. Heeft u interesse in een onafhankelijk advies over een mogelijke huurprijsherziening en een frisse blik? Wij staan voor u klaar. Neem eenvoudig contact met ons op via de contactpagina.

Vragen? Wij helpen u graag!

huurprijsherziening winkelstraat

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten