Huurindexering bedrijfsruimte goed regelen

Bij het verhuren van een bedrijfsruimte is een goede en duidelijke huurovereenkomst belangrijk. Kunt u de huurprijs tijdens een huurcontract verhogen en bent u daarbij aan regels verbonden? Spijker Retail adviseert u bij het opstellen van een huurovereenkomst mét automatische huurindexering bedrijfsruimte. Hiermee heeft u de jaarlijkse huurverhoging op basis van de CBS-cijfers in het contract opgenomen.

De huurprijzen van de meeste bedrijfsruimtes worden jaarlijks geïndexeerd. De huurprijs wordt vervolgens op basis van de consumentenprijsindex (CPI) verhoogd of verlaagd. Neem de automatische huurindexering bedrijfsruimte op in de huurovereenkomst. U bent dan niet verplicht de indexering elk jaar van te voren aan te kondigen. Met het aangaan van de huurovereenkomst accepteert de huurder ook de jaarlijkse indexering.

Huurindexering bedrijfsruimte

In de huurovereenkomst neemt u de datum op wanneer de jaarlijkse indexering valt. De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) biedt in de modelhuurovereenkomst ruimte voor deze huurindexering bedrijfsruimte. Naast de datum van de jaarlijkse aanpassing vult u ook in wanneer deze voor de eerste maal wordt toegepast. In de modelhuurovereenkomsten van onder andere winkelruimtes, kantoorruimtes en overige bedrijfsruimtes kan de huurindexering ingevuld worden.

Deze huurindexering bedrijfsruimte gaat op basis van de maandelijks door het CBS gepubliceerde cijfers. De huurprijs wordt vervolgens aangepast op basis van de CPI. Raadpleeg de huurovereenkomst welke indexeringsdata op uw contract van toepassing zijn. Dat is afhankelijk van onder meer de datum waarop de indexering mag ingaan en welke indexeringsformule hiervoor wordt gebruikt. De huurindexering is niet de enige manier om een huurprijs te wijzigen. Ook kunt u de huurprijs aanpassen aan de hand van prijzen van vergelijkbare bedrijfsruimtes (ex. artikel 7:303 BW).

Bezwaar huurverhoging

In de model huurovereenkomsten wordt de zogenaamde jaar-op-jaar methode gebruikt. Hierbij wordt voor de huurprijsindexering uitgegaan van het indexcijfer van het jaar waarin de huurprijs voor de laatste keer is gewijzigd. Een bezwaar tegen huurverhoging is altijd mogelijk, maar bij juist gebruik van de huurindexering door de verhuurder wordt deze meestal ongegrond verklaard. De rekenhulp kan helpen bij het aanpassen van de huurprijs volgens de CPI. Hiermee stelt u de jaarlijkse huurverhoging makkelijk vast. De juiste indexeringsdata is essentieel bij huurindexering. Spijker Retail helpt u bij het opstellen van een huurcontract inclusief huurindexering bedrijfsruimte.

huurindexering bedrijfsruimte

Contact

Huurindexering bedrijfsruimte: CPI

De Consumentenprijsindex (CPI) is zoals de naam zegt een prijsindex voor consumenten. Maandelijks publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wat de CPI-cijfers zijn en hoe ze worden berekend en toegepast in de praktijk. Dit is de actuele CPI. De index geeft van goederen en diensten die Nederlandse consumenten aanschaffen de prijsontwikkeling weer. Er wordt van de jaarlijkse consumptie van een gemiddeld huishouden uitgegaan. Bij de berekening van de CPI worden de inkomstenbelasting en de sociale premies niet meegeteld. Waarom is de CPI bepalend voor de huurindexering bedrijfsruimte? Het is een index die op vele gebieden wordt gebruikt. De overheid en het bedrijfsleven gebruiken de CPI regelmatig tot vaak. Ook wordt de CPI gebruikt voor de indexering van de huur, de lijfrente en voor de aanpassing van belastingtarieven.

Wilt u meer informatie over huurindexering bedrijfsruimte? Neem dan vrijblijvend contact op met Spijker Retail. Wij zijn gespecialiseerd in winkelvastgoed en houden ons momenteel bezig met huurprijsherziening, aan- en verhuur van winkelvastgoed en aan- en verkoop van winkelvastgoed. Oprichter Raymond Spijker heeft meer dan 25 jaar ervaring in het vastgoed. Hij startte in 2009 met Spijker Beleggingen BV, sinds april 2016 handelend onder de naam Spijker Retail.

huurindexering bedrijfsruimte

Vragen? Wij helpen u graag!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten