Huurbescherming bedrijfsruimte of winkelruimte: zo is het geregeld

Bent u verhuurder of huurder van een bedrijfsruimte en wilt u weten welke vorm van huurbescherming geldt voor uw situatie? Op deze pagina bespreken we huurbescherming bedrijfsruimte voor horeca- en retailbedrijven en voor overige bedrijven.

Huurbescherming winkelruimte

Voor huurbescherming winkelruimte en horecagelegenheid zijn in de wet een aantal regels vastgelegd. Retail- en horecabedrijven vallen onder artikel 290 Burgerlijk Wetboek Boek 7.

Huurbescherming winkelruimte bestaat uit de volgende onderdelen: huurtermijnbescherming, huurprijsbescherming en opzeggingsbescherming. Voor nu gaan wij even door op de huurprijsbescherming. De regels voor huurtermijnbescherming en opzeggingsbescherming kunt u vinden op deze pagina.

Huurbescherming winkelruimte: huurprijsherziening

Huurbescherming winkelruimte met betrekking tot de prijs houdt het volgende in: zowel de huurder als de verhuurder heeft het recht om de huurprijs iedere vijf jaar te herzien. Deze stap wordt veelal genomen als de huurprijs niet meer marktconform is. Bij Spijker Retail kunnen wij berekenen of dit het geval is. Wij realiseren dit door uw huurprijs te vergelijken met de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare panden in uw omgeving. Hierbij kijken we naar de huurprijsontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar. 

Huurbescherming bedrijfsruimte: huurprijsindexering

Voor huurbescherming bedrijfsruimte van bedrijven die niet vallen onder 7:290 BW geldt dat de huurprijs over het algemeen jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit gebeurt aan de hand van de Consumentenprijsindex (CPI), die beschikbaar is via het CBS. In het huurcontract staat doorgaans vermeld welke indexeringsdata voor u van toepassing zijn, zoals de datum waarop de huurindexering mag plaatsvinden en de formule die hiervoor wordt toegepast.

huurbescherming bedrijfsruimte winkel

Contact

Huurbescherming bedrijfsruimte: huurprijs berekenen

Er zijn twee mogelijkheden om de huurindexering te berekenen:

  • De vaste-noemermethode: de CPI van het eerste verhuurjaar wordt steeds vergeleken met de CPI van het huidige verhuurjaar. Het verschil in percentage wordt toegepast op de huurprijs van het eerste jaar.
  • De jaar-op-jaarmethode: hierbij wordt de jaarlijkse stijging van de CPI toegepast op de jaarlijks geïndexeerde huurprijs. Voor deze methode heeft het CBS een eenvoudige rekentool ontwikkeld.

Wat betreft de huurbescherming bedrijfsruimte kan de huurindexering alleen worden toegepast als deze is meegenomen in het huurcontract. Indien dit niet het geval is, mag de huurprijs niet worden aangepast. Wij raden u daarom aan het huurcontract goed na te lezen voor u stappen onderneemt.

Hier vindt u meer informatie over het berekenen van de huurverhoging.

Deskundigenadvies bij conflictsituaties

Hoewel de huurindexering doorgaans vaststaat in het huurcontract, kan het toch voorkomen dat de huurder en verhuurder het niet eens worden over de aanpassing. Zeker in deze tijd, waarin er sprake is van steeds hogere energierekeningen. Door de stijging van de energieprijzen is de inflatie momenteel uitzonderlijk hoog. Dit kan leiden tot huurverhogingen van wel 10 procent. Verschillende ondernemers vragen hun verhuurders daarom om de CPI-stijging niet volledig door te berekenen bij het indexeren van de huurprijs, maar alleen de kerninflatie hierin mee te nemen. Kerninflatie is het inflatiecijfer waarbij geen rekening wordt gehouden met producten waarvan de prijzen sterk schommelen, zoals energie.

Als u het niet eens wordt over de huurprijsverhoging, hebt u deskundigenadvies nodig. Spijker Retail is hierin gespecialiseerd en is u graag van dienst.  

Advies nodig?

Hebt u vragen over huurbescherming bedrijfsruimte of huurbescherming winkelruimte? Benader ons gerust. Wij helpen zowel huurders als verhuurders. Uiteraard hebben wij hierbij nooit twee petten op. Wij voorzien u van onafhankelijk advies. Neem contact met ons op of vraag hier uw huurprijsherziening aan. Wij streven ernaar zo snel mogelijk te reageren.

huurbescherming bedrijfsruimte bedrijfspand

Vragen? Wij helpen u graag!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten