straat met mensen

Wanneer kan huurprijsherziening worden gevorderd?

De huurprijs van een bedrijfsruimte* kan worden herzien (artikel 7:303 lid1 BW):

  • Indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, na afloop van de overeengekomen duur en derhalve voor het eerst na afloop van de eerste huurperiode; en
  • Vervolgens telkens als er 5 jaar zijn verstreken sinds de laatste huurprijsherziening.

Voorbeeld

  • Een huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 10 jaar + 2 keer 5 optiejaren;
  • De huurprijs van een bedrijfsruimte kan voor het eerst worden herzien na 10 jaar;
  • De huurprijs kan dus ook worden aangepast per 1 februari van jaar 12. De volgende huurprijsherziening kan dan niet eerder dan 5 jaar later plaatsvinden, dus niet eerder dan per 1 februari van jaar 17 en zo steeds 5 jaar nadat er voor het laatst herziening heeft plaatsgevonden.

Een huurprijsherziening van een bedrijfsruimte kan ook plaatsvinden na afloop van de overeengekomen termijn van 2 jaar of korter.

*bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Meer informatie?

Wenst u gedegen advies over huurprijsherziening van een vastgoedexpert?

Wanneer geldt een minnelijke aanpassing als laatste herzieningsmoment?

Om als ijkpunt te kunnen dienen voor het laatste huurprijsherzieningsmoment, moet daadwerkelijk opnieuw een huurprijs zijn afgesproken.

Bedacht moet worden dat iedere afspraak die niet los te zien is van de huurverhouding tussen partijen en die op zichzelf gezien niet zozeer ziet op een wijziging van de huurprijs (bijvoorbeeld een vergroting van het gehuurde) gekwalificeerd kan worden als nadere afspraak.

Voorbeeld:
Een huurprijsaanpassing wegens een uitbreiding van het gehuurde maar zonder een wijziging van het huurprijsniveau (per m²), kan gekwalificeerd worden als een aanpassing.

Het is niettemin aan te raden zowel de nieuwe huurprijs als de ingangsdatum schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld als volgt: “partijen stellen de huurprijs per ….(datum) opnieuw vast op een bedrag van €………”

Tijdstip van de laatste huurprijsherziening

Bepalend voor het vaststellen van het laatste huurprijsherzieningsmoment is:

  • de ingangsdatum van de laatste huurprijs zoals vastgesteld door een rechter; of
  • de ingangsdatum van de laatste huurprijs na een minnelijke aanpassing.

Op zijn vroegst 5 jaar na de ingangsdatum van de laatste aldus vastgestelde huurprijs, kan de huurprijs opnieuw worden herzien.

Verlenging- en/of optieperiode(n)

Verlengingen en overeengekomen optieperiode(n) na de eerste huurperiode zijn niet relevant; de ingangsdatum van die periode(n) dus evenmin.

Een tussentijdse beëindigingsmogelijkheid gedurende de eerst overeengekomen duur, een zgn. breakoptie, is ook niet relevant. Een huurprijsaanpassing kan voor het eerst na de oorspronkelijke overeengekomen duur en vervolgens op ieder moment steeds minimaal 5 jaar na de laatste herziening.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten