Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte door huurder of verhuurder

Bent u huurder of verhuurder van een bedrijfspand en wilt u de huurovereenkomst opzeggen? Hier gelden een aantal regels voor. Op deze pagina behandelen we het vraagstuk ‘opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte’ vanuit het perspectief van de huurder en de verhuurder.   

Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

Als het gaat om een winkelruimte of horecagelegenheid, oftewel een bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, dan wordt de huurder in bepaalde mate beschermd. De reden hiervoor is dat het succes van het bedrijf doorgaans afhankelijk is van winkelpubliek en slechts enkele locaties binnen een stad of dorp dergelijk bezoek aantrekken. Daardoor kan het uitdagend zijn een nieuw geschikt pand te vinden. De huur van een overige bedrijfsruimte (kantoorruimte, fabriek enz.) kan door zowel de verhuurder als huurder een maand voor de overeengekomen huurtermijn worden opgezegd, tenzij er in het huurcontract iets anders staat vermeld over de opzegtermijn. In de volgende alinea’s gaan we verder in op het vraagstuk ‘opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte’ voor huurders en verhuurders binnen de retail en horeca.      

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte door huurder

Wanneer u als huurder van een winkelruimte of horecagelegenheid de huurovereenkomst wilt opzeggen, hoeft u hiervoor geen reden op te geven. Wel gelden een aantal regels. Zo kunt u de huur in principe niet tussentijds opzeggen. U bent verplicht om u te houden aan de huurperiode van vijf jaar en de bijbehorende opzegtermijn van minimaal één jaar. Belangrijk hierbij is de huur op tijd op te zeggen middels een opzeggingsbrief, anders wordt de huurperiode automatisch met vijf jaar verlengd en bent u verplicht de huur nogmaals vijf jaar te betalen.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte door verhuurder eerste termijn

Als verhuurder van een winkelpand of horecagelegenheid kunt u de huur eveneens pas opzeggen na vijf jaar met inachtneming van de opzegtermijn van minimaal één jaar. Daarnaast bent u verplicht de opzeggingsgrond te vermelden in de opzeggingsbrief. Als het gaat om een opzegging van de eerste termijn, dus na vijf jaar, zijn er twee opzeggingsgronden geldig:

  • De verhuurder heeft het pand nodig voor ‘dringend eigen gebruik’, want zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner, eerstegraads familielid of pleegkind wil het pand duurzaam in gebruik nemen.
  • De huurder houdt er een slechte bedrijfsvoering op na. Hij/zij houdt het pand niet schoon, behandelt het personeel incorrect of is te weinig aanwezig op de werkvloer.

Voor beide opzeggingsgronden is een goede onderbouwing van belang, om bij een eventuele gang naar de rechter overtuigingskracht te hebben.

opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte winkelstraat

Contact

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte door verhuurder tweede termijn

Indien het gaat om een opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte na de tweede termijn (10 jaar), gelden nog twee opzeggingsgronden:

  • De huurder gaat niet akkoord met een redelijke nieuwe huurovereenkomst.
  • De verhuurder wil het bestemmingsplan van het bedrijfspand aanpassen.

Stemt de huurder niet in met de opzegging? Dan zal de rechter een belangenafweging maken. Indien de belangen van de verhuurder zwaarder wegen dan de belangen van de huurder, zal de opzegging worden voortgezet. De rechter bepaalt wanneer de huurovereenkomst eindigt. Tot slot kan de rechter besluiten dat de verhuurder een vergoeding betaalt aan de huurder voor verhuis- en inrichtingskosten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte tussentijds

Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk als zowel de huurder als verhuurder akkoord is. Als dit niet het geval is en de huurder zegt de huur tussentijds op, dan kan hij/zij een schadeclaim ontvangen. Een oplossing hiervoor is het vinden van een onderhuurder, mits het huurcontract dit toelaat. De verhuurder kan eveneens een schadeclaim ontvangen bij het tussentijds opzeggen van de huur en loopt daarnaast risico op vordering tot nakoming van de huurovereenkomst. 

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte advies

Spijker Retail is onder andere gespecialiseerd in het vraagstuk opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte. Wij kunnen u bijvoorbeeld advies geven bij het opstellen van de opzeggingsbrief. Deze dienst bieden wij aan voor zowel de huurder als de verhuurder. Daarnaast kunt u bij ons terecht met al uw vragen omtrent dit thema. We staan u met raad en daad terzijde.

opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte stad

Vragen? Wij helpen u graag!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten