nieuws winkelstraat met mensen

Nieuwe huurprijs vaststellen voor verhuurder of huurder. Hoe gaat dit in zijn werk?

10-04-2024

nieuwe huurprijs vaststellen winkelstraat

Verhuurt u een pand aan een horecazaak of retailonderneming en wilt u laten onderzoeken of u de huur kunt verhogen? Of bent u horeca- of retailondernemer en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een lagere huurprijs? Dan bent u bij Spijker Retail aan het juiste adres.

Huurprijsherziening voor verhuurder en huurder

Wij zijn al meer dan 12 jaar onafhankelijk specialist in huurprijsherziening op grond van artikel 7:303 uit het Burgerlijk Wetboek (BW). “Huurders en/of verhuurders van middenstandsruimtes inclusief horecaondernemingen kunnen bij ons terecht voor begeleiding en advies rondom het vaststellen van een nieuwe huurprijs”, aldus Raymond Spijker, eigenaar van Spijker Retail.

Komt u in aanmerking voor huurprijsherziening?

Loopt uw huurovereenkomst af of heeft u de huurprijs 5 jaar geleden vastgesteld? En gaat het hierbij om een winkelruimte of andere bedrijfsruimte zoals genoemd in artikel 7:290 BW? Dan komt u in aanmerking voor huurprijsherziening.

Tussenkomst van een rechter is niet altijd noodzakelijk.

Maak gebruik van onze vrijblijvende quickscan
U kunt ons laten onderzoeken of huurprijsherziening daadwerkelijk mogelijk is, door middel van een quickscan. Deze dienst is geheel vrijblijvend. Komt er uit de quickscan dat u als huurder inderdaad te veel betaalt of dat u als verhuurder een hogere huur kunt vragen? Dan achterhalen wij:

  • welke bedrijfsruimtes vergelijkbaar zijn met degene die u verhuurt of huurt;
  • wat de huurprijzen van vergelijkingspanden zijn over een tijdvak van 5 jaren die voorafgaan aan het herzieningsmoment;
  • wat hiervan het gemiddelde is. 

Op basis hiervan berekenen we de nieuwe huurprijs. Een tussenkomst van een rechter is hierbij niet altijd noodzakelijk. Als uw wederpartij overtuigd is door het rapport van ons onderzoek naar vergelijkbare panden, kunnen u en uw wederpartij minnelijk (dat wil zeggen: zonder tussenkomst van een rechter) samen een nieuwe huurprijs vaststellen.

Gezamenlijk deskundigenadvies

Wordt u het niet eens over een nieuwe huurprijs met uw wederpartij? Dan bent u verplicht om samen deskundigenadvies in te winnen. Dit kan van Spijker Retail zijn. Als het niet lukt om samen de deskundige(n) te kiezen, dan kan aan de kantonrechter gevraagd worden om de deskundige(n) aan te wijzen. Er zal dan een verzoekschrift moeten worden ingediend bij de kantonrechter. De datum van indiening is automatisch de datum waarop de nieuwe huurprijs ingaat. Naar aanleiding van het gezamenlijke deskundigenadvies kunnen partijen alsnog minnelijk (dus zonder tussenkomst van de rechter) de huurprijs aanpassen.

Dagvaarden

Wanneer u geen overeenstemming bereikt over de huurprijsherziening, dan is de volgende stap noodzakelijk: dagvaarden. Dit is het begin van de huurprijsherzieningsprocedure bij de kantonrechter. Het deskundigenadvies moet hierin worden besproken. Tijdens deze procedure kan de wederpartij uitleggen waarom het advies niet moet worden opgevolgd en dat er een nieuw advies moet worden ingewonnen.

Huurprijsadvies

De rechter gaat hier alleen mee akkoord als er fouten in het deskundigenadvies zijn gevonden. Zo niet, dan geldt de huurprijs die eerder is geadviseerd tijdens de datum van de verzoekschriftindiening. “In 99,99 procent van de gevallen gaat de rechter akkoord met de door derde deskundigen opgestelde wettelijke huurwaarde ex artikel 7:303 BW. Menig rechter hecht immers veel waarde aan het derde deskundige huurprijsadvies”, aldus Raymond.

Contact

Zowel verhuurders als huurders maken regelmatig gebruik van onze dienst. Uiteraard hebben wij hierbij nooit twee petten op. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurprijsherziening? Neem dan vooral contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek bespreken we uw wensen en de mogelijkheden. U kunt ons bereiken per telefoone-mail of via het invulformulier op onze website.

Huurprijsherziening aanvragen

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten