« Terug

Welke huurbescherming geldt voor een bedrijfsruimte ex 7:290 BW?

huurbescherming-bedrijfsruimte.jpg21 apr

Een huurder van een bedrijfsruimte volgens art. 7:290 BW (winkel- of horecapand) heeft recht op de volgende vormen van huurbescherming: huurtermijnbescherming, huurprijsbescherming en opzeggingsbescherming. Op deze pagina bespreken we wat deze rechten inhouden.

Wat is de huurtermijnbescherming van een 290-bedrijfsruimte?

De eerste huurtermijn van een winkelruimte of horecapand is doorgaans vijf jaar (in uitzonderlijke gevallen twee jaar). Zonder opzegging wordt deze termijn automatisch met nog eens vijf jaar verlengd. Na de tweede termijn wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, mits er geen afspraken zijn gemaakt.

Wat houdt de huurprijsbescherming in van een 290-bedrijfsruimte?

Zowel de huurder als de verhuurder van een 290-bedrijfsruimte heeft het recht om de huurprijs te herzien na vijf jaar. Vaak wordt hiervoor gekozen als de huurprijs niet meer marktconform is, oftewel: niet meer overeenkomt met de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimten. 

Spijker Retail is gespecialiseerd in huurprijsherziening. Wij gaan hierbij geheel onafhankelijk te werk en behalen daardoor goede resultaten. Via dit formulier kunt u vrijblijvend een aanvraag tot huurprijsherziening doen en komt u erachter of u hiervoor in aanmerking komt.   

huurbescherming-winkelpand

Welke opzeggingsbescherming geldt voor een 290-bedrijfsruimte?

Als een huurder van een 290-bedrijfsruimte de huur wil opzeggen, moet hij/zij zich houden aan de eerste termijn van vijf jaar en dit minstens één jaar van tevoren aangeven middels een opzeggingsbrief. Anders gaat automatisch de tweede termijn in en zit hij/zij weer vijf jaar vast aan het huurcontract. De huurder hoeft geen reden te vermelden bij de opzegging.

Voor de verhuurder van een 290-bedrijfsruimte gelden meerdere regels als hij/zij de huur wil opzeggen. Gaat het om een opzegging binnen de eerste termijn? Dan kan hij/zij de huur alleen opzeggen als er sprake is van de volgende opzeggingsgronden:

  • Dringend eigen gebruik: een echtgenoot, geregistreerd partner, eerstegraads familielid of pleegkind is voornemens het pand duurzaam in gebruik te nemen.
  • Gebrekkige bedrijfsvoering door de huurder: slechte hygiëne, onbehoorlijke behandeling van het personeel of te weinig toezicht op de werkvloer.    

Na de tweede termijn gelden nog twee opzeggingsgronden:

  • De verhuurder heeft een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het bedrijfspand.
  • De huurder weigert akkoord te gaan met de nieuwe/aangepaste huurovereenkomst, terwijl het een redelijk voorstel is.

Indien de huurder niet instemt met de opzegging, maakt de rechter een belangenafweging. Afhankelijk daarvan wordt de opzegging voortgezet. De rechter bepaalt ook wanneer de huurovereenkomst eindigt, en of de verhuurder een vergoeding moet betalen aan de huurder voor bijvoorbeeld verhuiskosten.

Het is in principe niet toegestaan de huur tussentijds op te zeggen. Dit is alleen mogelijk als de huurder of de verhuurder hiermee akkoord gaat. Wanneer de huurder of de verhuurder de huur zonder akkoord tussentijds opzegt, kan hij/zij een schadeclaim ontvangen. Ook loopt hij/zij het risico op vordering tot nakoming van de huurovereenkomst.

Wilt u meer weten over huurbescherming? Neem dan contact op via onze contactpagina, per e-mail (info@spijkerretail.nl) of per telefoon (+31 (0)30 - 23 64 210). We geven u graag vrijblijvend advies.

« Terug

Retail nieuws

Property NL

Retail News

Twitter

Scroll naar boven