« Nieuwsoverzicht

Een nieuwe huurprijs vaststellen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Een nieuwe huurprijs vaststellen. Hoe gaat dit in zijn werk?_4.jpg02 jul

Huurt u een pand en vermoedt u dat u teveel huur betaalt? Of verhuurt u een pand en wilt u laten onderzoeken of u de huur kunt verhogen? Voor beide vragen bent u bij Spijker Retail aan het juiste adres. Wij zijn al meer dan 12 jaar onafhankelijk specialist in huurprijsherziening op grond van artikel 7:303 uit het Burgerlijk Wetboek (BW). “Huurders en/of verhuurders van middenstandsruimtes inclusief horecaondernemingen kunnen bij ons terecht voor begeleiding en advies rondom het vaststellen van een nieuwe huurprijs”, aldus Raymond Spijker, eigenaar van Spijker Retail.

Huurprijs vaststellen

Is uw huurprijs 5 jaar geleden vastgesteld of loopt uw huurovereenkomst af en heeft u een huurovereenkomst voor een winkelruimte of andere bedrijfsruimte zoals genoemd in artikel 7:290 BW? Dan komt u in aanmerking voor huurprijsherziening. U kunt ons laten onderzoeken of huurprijsherziening daadwerkelijk mogelijk is, door middel van een quickscan. Komt er uit de quickscan dat u inderdaad te veel of te weinig betaald? Dan achterhalen wij:

  • welke bedrijfsruimtes vergelijkbaar zijn met die van u;
  • wat de huurprijzen van vergelijkingspanden zijn over een tijdvak van 5 jaren die voorafgaan aan het herzieningsmoment;
  • wat hiervan het gemiddelde is. 

Op basis hiervan berekenen we de nieuwe huurprijs. Een tussenkomst van een rechter is hierbij niet altijd noodzakelijk. Als uw wederpartij overtuigd is door het rapport van ons onderzoek naar vergelijkbare panden, kunnen u en uw wederpartij minnelijk (dat wil zeggen: zonder tussenkomst van een rechter) samen een nieuwe huurprijs vaststellen.  

U kunt ons laten onderzoeken of huurprijsherziening daadwerkelijk mogelijk is, door middel van een quickscan.

Huurprijsherziening aanvragen

Gezamenlijk deskundigenadvies

Worden jullie het niet eens over een nieuwe huurprijs en u wenst huurprijsherziening? Dan bent u verplicht om samen met uw wederpartij deskundigenadvies in te winnen. Dit kan van Spijker Retail zijn. Als het niet lukt om samen deskundige(n) te kiezen, dan kan aan de kantonrechter gevraagd worden om deskundige(n) aan te wijzen. Dan zal er een verzoekschrift moeten worden ingediend bij de kantonrechter. De datum van indiening is dan automatisch de datum waarop de nieuwe huurprijs ingaat. Naar aanleiding van het gezamenlijke deskundige advies kunnen partijen alsnog minnelijk (dus zonder tussenkomst van de rechter) de huurprijs aanpassen.

Dagvaarden

Wanneer jullie geen overeenstemming kunnen bereiken over de huurprijsherziening, dan is de volgende stap noodzakelijk: dagvaarden. Dit is het begin van de huurprijsherzieningsprocedure bij de kantonrechter. Het deskundigenadvies moet hierin worden besproken. Tijdens deze procedure kan de wederpartij uitleggen waarom het advies niet moet worden opgevolgd en dat er een nieuw advies moet worden ingewonnen.

Huurprijsadvies

De rechter gaat hier alleen mee akkoord als er fouten in het deskundigenadvies zijn gevonden. Zo niet, dan geldt de huurprijs die eerder is geadviseerd tijdens de datum van de verzoekschriftindiening. “In 99,99 procent van de gevallen gaat de rechter akkoord met het door derde deskundigen opgestelde wettelijke huurwaarde conform ex artikel 7:303 BW. Menig rechter hecht immers veel waarde aan het derde deskundige huurprijsadvies”, aldus Raymond.

Contact

Wilt u meer weten over het vaststellen van een nieuwe huurprijs? Neem dan vooral contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek bespreken we uw wensen en de mogelijkheden. U kunt ons bereiken per telefoon, e-mail of via het invulformulier op onze website.

Huurprijsherziening aanvragen

« Nieuwsoverzicht

Retail nieuws

Property NL

Retail News

Twitter

Scroll naar boven