Huurprijs bepalen

Huurprijsvaststelling betekent dat de huurprijs opnieuw wordt vastgesteld. Eigenaren zijn vrij om de hoogte van de aanvangshuurprijs van hun winkelruimte of bedrijfspand te bepalen. Eigenaren zijn ook vrij gedurende de looptijd van de huurovereenkomst een nieuwe huurprijs voor het betreffende pand overeen te komen.

Hoe huurprijs bepalen
Eigenaren komen meestal overeen dat de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd om de inflatie te neutraliseren. De huurprijs kan bijvoorbeeld worden bepaald aan de hand van de consumentenprijsindexcijfers (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast bepaalt de wet dat de overeengekomen huurprijs van bijvoorbeeld een bedrijfspand of winkelruimte na verloop van tijd -desnoods via de rechter- kan worden aangepast (verlagen of verhogen).

Huurprijs bepalen volgens BW
Huurprijsvaststelling is vastgelegd in artikel 7:303 lid 1 van het burgerlijk wetboek (BW)“Zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat de rechter de huurprijs, zo deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, nader zal vaststellen.”

Dus:

  1. De huurder kan huurprijsverlaging vorderen als de bestaande huurprijs hoger ligt dan wat ter plaatse gemiddeld is; en
  2. De verhuurder kan huurprijsverhoging vorderen als de bestaande huurprijs lager ligt dan wat ter plaatse gemiddeld is.

Contact
Wilt u uw huurprijs laten bepalen? Wij helpen u graag, bij ons kunt u terecht voor advies!

Hulp nodig?

Het bepalen van een huurprijs voor uw bedrijfspand of winkelruimte is een specialistisch vak. Wij begeleiden u als specialist graag in deze procedure.

Maak een afspraak

Scroll naar boven